Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh khảo sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sáng ngày 22/9/2020, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nắm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2020. Tham gia Đoàn giám sát có Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh. 

Quang cảnh buổi làm việc

Qua khảo sát cho thấy, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 7.620,531 tỷ đồng cho 03 chương trình và 72 dự án, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 60 dự án, đạt 83,3% so dự án vốn Trung ương; vốn ngân sách địa phương 9.450,999 tỷ đồng, phân bổ 553 dự án (trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương 4.121,361 tỷ đồng phân bổ cho 236 dự án; vốn xổ số kiến thiết 5.329,638 tỷ đồng, phân bổ cho 317 dự án), đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 422 dự án, đạt 76,3% so dự án vốn địa phương. Tỷ lệ giải ngân vốn hàng năm đạt khá: năm 2016 đạt 91,23% kế hoạch, năm 2017 đạt 74,08%, năm 2018 đạt 69,2% kế hoạch, năm 2019 đạt 70,5% kế hoạch, năm 2020 đạt 39,3% kế hoạch; đối với các nguồn vốn chuyển tiếp cũng được quan tâm thực hiện giải ngân đạt kết quả khả quan. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường phối hợp với Sở, ngành chuyên môn và địa phương để đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc bố trí vốn thu hồi dứt điểm vốn ứng trước, cũng như giải quyết dứt điểm không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản. 
Tuy nhiên, Sở chưa báo cáo trong giai đoạn trung hạn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện được bao nhiêu dự án với so với tổng số dự án được phê duyệt, dự án không được triển khai phải đưa ra khỏi kế hoạch trung hạn, dự án phải chuyển qua cho giai đoạn sau; việc bố vốn cho từng dự án, số liệu việc xử lý nợ đọng, ứng vốn trước chi tiết qua các năm chưa được báo cáo; chưa nêu rõ nguyên nhân số dự án chậm tiến độ, nhất là dự án chuyển tiếp chậm tiến độ, kết quả giải ngân vốn chuyển nguồn chưa đạt yêu cầu.    
Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2016 - 2020 thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch vầ Đầu tư, trên cơ sở đó đã chỉ ra được kết quả làm được, chưa được, những hạn chế, tồn tại để có giải pháp thực hiện tốt trong giai đoạn sau. Từ đây đến cuối năm 2020, với vai trò quản lý chuyên ngành về đầu tư công, đề nghị Sở tập hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có giải pháp hiệu quả để giải ngân vốn năm 2020 đạt theo kế hoạch đề ra; nghiên cứu Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, trong đó cần lưu ý trong việc phân bổ vốn để có bước chuẩn bị đầu tư, kể cả vốn lập kế hoạch xem xét bố trí trong năm 2020 để có bước triển khai thực hiện cho tốt ở giai đoạn 2021-2025; đối với vốn hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thì phải trên cơ sở nhu cầu, có danh mục dự án được phê duyệt trong kế hoạch trung hạn mới tham mưu phân bổ hỗ trợ thực hiện.

Minh Chí


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1970
  • Trong tuần: 19 108
  • Tất cả: 2980345