Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2020
Ngày 29/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2020 để sơ kết tình hình công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020; đồng thời, xem xét một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua dự thảo báo cáo quý III, chương trình công tác quý IV/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX, Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa IX và cho ý kiến đối với một số văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.
Kết quả công tác quý III/2020, Thường trực HĐND tỉnh tham gia cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tổ chức kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX; tổ chức họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng và kịp thời cho ý kiến đối với 15 văn bản do UBND tỉnh xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2021. Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021 ban hành kế hoạch chi tiết, đề cương giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019. Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Xem xét kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, qua đó ban hành 03 công văn đề nghị báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát.
Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, kết quả bầu cử 02 Chủ tịch và 07 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện. Các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát theo chương trình đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Quý IV/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: triệu tập kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX; phối hợp UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh theo Kế hoạch. Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, đóng góp và ban hành báo cáo giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX. Ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, các ngành chức năng và dự thảo các Nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh;  tổ chức giám sát theo chương trình đã đề ra. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, tỉnh - thành bạn, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân










Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 1058
  • Trong tuần: 20 459
  • Tất cả: 2985433