Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần
Ngày 07/10/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 do ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có các đồng chí là ủy viên của Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị được khảo sát: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí chủ trì; nhìn chung các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất cao với các nội dung của dự thảo báo cáo, đại diện các đơn vị chịu sự khảo sát phát biểu giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung hạn chế, tồn tại như: việc giải ngân một số nguồn vốn còn chậm, một số công trình thi công còn vướng mặt bằng, triển khai thực hiện vốn đầu tư công một số công trình giai đoạn đầu của kế hoạch trung hạn vướng về thủ tục,... Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, chủ trì cuộc họp phát biểu ghi nhận các ý kiến, đồng thời có một đề nghị đối với các đơn vị được khảo sát có báo cáo bổ sung làm rõ thêm một số nội dung.
Qua khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị đối với các đơn vị được khảo sát như sau: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần từ nay đến cuối năm 2020 cần tập trung tháo gỡ một số khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các vốn ở một số công trình, cũng như thực hiện tốt việc quyết toán, tất toán các dự án hoàn thành. Tổng kết đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở trình HĐND cấp huyện xem xét, phê duyệt và giao kế hoạch cho giai đoạn sau. Thực hiện tốt việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, trong đó cần lưu ý việc thực hiện thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch; việc bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án. Đối với các dự án chuyển tiếp cần tập trung rà soát nắm khó khăn để kịp thời đẩy nhanh tiến độ về khối lượng và giải ngân vốn; có phương án đề xuất bố trí nguồn vốn để thu hồi dứt điểm đối với vốn ứng trước đảm bảo theo quy định. 
Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ khi triển khai đến quyết toán dự án hoàn thành. Kịp thời tham mưu, đề xuất cấp trên có thẩm quyền trong việc cân đối, bố trí vốn theo tiến độ, nhu cầu vốn của dự án (tránh bố trí vốn quá nhiều, quá ít). Rà soát lại những vướng mắc để có hướng xử lý và giải ngân tất cả các nguồn vốn năm 2020 đạt mức cao nhất có thể; thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Có phương án đề xuất bố trí nguồn vốn để thu hồi đối với vốn ứng trước 8,285 tỷ đồng đảm bảo theo quy định. Kiến nghị Sở Kế hoạch và đầu tư kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn chưa phân bổ, đồng thời có giải pháp để thu hồi hết nguồn vốn tạm ứng; cần theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân các nguồn vốn để có giải pháp hiệu quả trong tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc giải ngân vốn năm 2020 đạt kế hoạch đề ra. Tham mưu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị tốt báo cáo đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo theo nội dung tại Điều 49 Luật Đầu tư công. Đề xuất phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện.  Đối với vốn hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thì phải trên cơ sở nhu cầu và được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Mặt khác, qua kết quả khảo sát và trên cơ sở kiến nghị của các đơn vị được khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý các kiến nghị của hai đơn vị.

          Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 18 621
  • Tất cả: 2982298