Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số tại UBND xã Đôn Châu (huyện Duyên Hải) và UBND huyện Duyên Hải

Ngày 08/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số tại UBND xã Đôn Châu (huyện Duyên Hải) và UBND huyện Duyên Hải. Đoàn giám sát do ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát có Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
giám sát tại UBND xã Đôn Châu (huyện Duyên Hải)

Xã Đôn Châu có 10 ấp, 3.079 hộ với 11.695 nhân khẩu, trong đó có 2.491 hộ dân tộc Khmer với 8.732 nhân khẩu chiếm 74,66% dân số của xã, có 339 hộ dân tộc Khmer là hộ nghèo, 538 hộ dân tộc Khmer là hộ cận nghèo. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số tại xã Đôn Châu được UBND xã quan tâm, triển khai; thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn của trên. 
Thực hiện Chương trình 135 đầu tư xây dựng mới 05 công trình, tổng kinh phí đã phân bổ 3,230 tỷ đồng, đã giải ngân vốn 2,458 tỷ đồng; vốn duy tu bảo dưỡng, sửa chữa 03 công trình, tổng kinh phí phân bổ 252 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, đầu tư 4 dự án nuôi bò sinh sản, cho 03 ấp có 59 hộ được hưởng lợi (33 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo), tổng kinh phí thực hiện 1,278 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 837 triệu đồng, vốn đối ứng 441 triệu đồng), giải ngân đạt 100%. Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg: hỗ trợ vay vốn sản xuất, chuyển đổi ngành nghề trên địa bàn xã thực hiện năm 2019 đến nay được 28 hộ với tổng số vốn 1,330 tỷ đồng, đã được giải ngân; hỗ trợ kéo nước sạch cho 33 hộ hưởng lợi với tổng số vốn đã được phân bổ 49,5 triệu đồng, hiện nay đang kéo nước sạch và chưa giải ngân; hỗ trợ cho 14 hộ vay vốn để sản xuất đã giải ngân 590 triệu đồng. Hỗ trợ cho 101 hộ vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định 33/3015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã giải ngân 3,785 tỷ đồng. Hỗ trợ vay vốn cho 1.940 hộ dân tộc Khmer với tổng số vốn là 41,519 tỷ đồng. Kết quả, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 231 hộ, chiếm tỷ lệ 9,27%, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số giảm 21 hộ, chiếm tỷ lệ 0,84%.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
giám sát tại UBND huyện Duyên Hải

Toàn huyện Duyên Hải, thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2019 đầu tư 08 công trình do xã làm chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân đạt 92,89%; năm 2020 đầu tư 09 công trình cơ sở hạ tầng. Về duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng: năm 2019 đầu tư sửa chữa 03 công trình cơ sở hạ tầng, tỷ lệ giải ngân đạt 100%; năm 2020 đầu tư sửa chữa 04 công trình cơ sở hạ tầng, do xã làm chủ đầu tư (trong đó: 02 công trình tiến độ thực hiện đạt 100%, đang thực hiện thủ tục giải ngân vốn; 02 công trình đang thi công, tiến đạt 30%). 
Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về hỗ trợ đất ở năm 2019 đã tìm được quỹ đất và giải ngân được 11 hộ, số tiền 363 triệu đồng; trong 9 tháng năm 2020 đang làm thủ tục giải ngân cho 01 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 73 hộ, kinh phí được phân bổ 109 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn tín dụng có 154 hộ vay, với số tiền 5,833 tỷ đồng.
Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số tại UBND xã Đôn Châu (huyện Duyên Hải) và UBND huyện Duyên Hải vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa thật sự hiệu quả, từ đó một số hộ dân chưa nắm và hiểu các quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia các chương trình, dự án về giảm nghèo; nguồn lực hỗ trợ từ chương trình còn thấp, chưa đủ mạnh để đầu tư, hỗ trợ vào công tác giảm nghèo; kết cấu hạ tầng tuy được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào vẫn còn cao; việc thực hiện công tác giảm nghèo từng lúc chưa thực sự bền vững,…
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND xã Đôn Châu (huyện Duyên Hải) và UBND huyện Duyên Hải tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân; xây dựng kế hoạch, biện pháp giảm nghèo cụ để thực hiện trên địa bàn để công tác giảm nghèo đảm bảo tính bền vững.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 398
  • Hôm nay: 4904
  • Trong tuần: 31,183
  • Tất cả: 2,741,313