Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX
Ngày 26/10/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX, cuộc họp do ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì; tham dự có ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư Pháp, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh. 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thay mặt Ban trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra nội dung 05 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (vốn ngân sách tỉnh, đợt 2); Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực ngân sách hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nhìn chung, các đại biểu thống nhất cao với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời giải trình làm rõ thêm một số nội dung có liên quan như: đề nghị một số quy định trong dự thảo nghị quyết cần nêu rõ ràng, cụ thể hơn; bố cục, nội dung nghị quyết theo Mẫu số 36 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; cơ sơ pháp lý chuyển đổi rừng đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp Duyên Hải; tên các dự án, công trình thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất cần theo hồ sơ thẩm định gửi Trung ương,... Kết luận cuộc họp ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết và gửi lại cho Văn phòng HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 18 676
  • Tất cả: 2982353