Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 27/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh đã giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Đoàn giám sát do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng các ban Kinh tế - Ngân sách, ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. 
 

Tại buổi làm việc, ĐẢnh: Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh 
giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và giải trình, làm rõ các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn giám sát đặt ra. Qua giám sát, giai đoạn 2018 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ có tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tinh gọn, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đã xây dựng Đề án và hoàn thành sáp nhập 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thành Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ sớm hơn lộ trình Đề án số 05 của Tỉnh ủy quy định, sau khi được thành lập đã quản lý, bố trí biên chế và phân công nhiệm vụ hoạt động; quan tâm chỉ đạo xây dựng Đề án và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở sang thực hiện 100% tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên; quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế và thực hiện tinh giản biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập đạt chỉ tiêu so số lượng người làm việc được giao năm 2015.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số hạn chế như: việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại đơn vị sự nghiệp công lập có mặt chưa hiệu quả, hiện nay Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ chưa đảm bảo cân đối thu - chi nên gặp khó khăn trong việc chi trả tiền lương, trợ cấp cho người làm việc; việc phân phối số tiền tiết kiệm chưa đảm bảo quy định; chưa có phương án bố trí, sắp xếp sử dụng trụ sở cũ dôi dư sau sáp nhập; máy móc, thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ, một số máy móc thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu vận hành tốn nhiều chi phí, hiệu quả hoạt động không cao; công tác thanh tra, kiểm tra của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc từng lúc chưa thường xuyên, thiếu kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị.
Kết luận buổi giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chỉ đạo, quản lý, thực hiện có chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí được giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chỉ đạo kiểm tra, đảm bảo đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng nguồn tài chính, phân phối kết quả tài chính của đơn vị theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự ngiệp công lập và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; hoàn chỉnh phương án tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường liên kết trong nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất, kinh doanh giữa tổ chức khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp trong tỉnh nhằm tăng nguồn thu đảm bảo hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; thường xuyên kiểm tra, đánh giá về kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; chỉ đạo rà soát, thống kê, báo cáo cụ thể tình hình tài sản của các đơn vị sau thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để đề xuất đầu tư máy móc, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngày càng phát triển.

                                                                                                                           N.T Đào

 
 
 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 953
  • Trong tuần: 13,020
  • Tất cả: 2,055,338