Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chiều ngày 27/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh tiếp tục giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đoàn giám sát do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng các ban Kinh tế - Ngân sách, ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. 

Ảnh: Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh 
giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và giải trình, làm rõ các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn giám sát đặt ra. Kết quả giám sát cho thấy: từ năm 2018 - 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập đến công chức, viên chức và tổ chức triển khai, thực hiện các nhóm nhiệm vụ theo lộ trình kế hoạch đề ra. Quan tâm thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở sang đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đến nay 03/05 đơn vị là Trung tâm Giống, Ban Quản lý Cảng cá và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính về tự đảm bảo chi thường xuyên theo đúng quy định Đề án số 05 của Tỉnh ủy (chiếm 60% trong tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở). Quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế và thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó tinh giản 22 và cắt giảm 53 người trong tổng số 168 người làm việc của 05 đơn vị sự nghiệp công lập. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng, đánh giá người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn hạn chế như: việc sử dụng kinh phí tiết kiệm do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo quy định tại Điều 15 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. Cơ sở vật chất chưa được đầu tư đúng mức, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập có mặt chưa hiệu quả, còn gặp nhiều khó khăn về tài chính sau khi thực hiện cơ chế tự chủ về tự đảm bảo chi thường xuyên; còn gặp khó khăn về chi trả lương, thực hiện thủ tục miễn tiền thuê đất,…
Kết luận buổi giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời đề nghị: chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng nguồn tài chính, phân phối kết quả tài chính của đơn vị theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Tiếp tục quản lý chặt chẽ số lượng người làm việc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và hiệu quả, hiệu lực quản lý, thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm đến việc nâng cấp, đầu tư mới trang thiết bị kỹ thuật của các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

                                                                                                                         N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 222
  • Trong tuần: 19 623
  • Tất cả: 2984597