Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 17/11/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Trưởng ban: Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 đối với các đơn vị chịu sự giám sát; các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và có một số ý kiến như: bổ sung kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cấp có thẩm quyền sớm giao chính thức tài sản của 03 đơn vị trước khi hợp nhất cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ quản lý, sử dụng; đề nghị Sở Tài chính báo cáo bổ sung, làm rõ về việc ban hành văn bản hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW so chỉ tiêu đề ra theo lộ trình đến năm 2021 và hiệu quả của việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; việc thực hiện thanh tra, kiểm tra,…
Kết luận cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận một số ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở những mặt làm được và tồn tại, hạn chế của các đơn vị, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chỉ đạo, quản lý, thực hiện có chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý chặt chẽ số lượng người làm việc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và hiệu quả quản lý; hoàn chỉnh phương án tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt,…. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong viên chức, người lao động giúp họ hiểu, đồng tình với chủ trương sắp xếp, tinh gọn, đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp; chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng nguồn tài chính, phân phối kết quả tài chính của đơn vị theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ,… Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh trong điều hành ngân sách, đảm bảo định mức chi đáp ứng yêu cầu của các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân cấp, đúng quy định pháp luật,…. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục thuế, Sở Tài chính và các ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn về nội dung nợ thuế của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường; chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập; xem xét, giải quyết một số kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, liên quan đến khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp công lập,....

                                                                                                                    N. T. Đào 

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 741
  • Trong tuần: 12,605
  • Tất cả: 2,053,591