Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện các kiến nghị theo kết luận của Kiểm toán, Thanh tra

Ngày 28/11/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2020 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra đối với Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh Trà Vinh. Cuộc họp do ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, một số đại biểu tham gia phát biểu ý kiến đóng góp, bổ sung, giải trình làm rõ thêm một số nội dung của dự thảo báo cáo,... Nhìn chung năm 2020 công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu, chi ngân sách, thực hiện các kết luận sau kiểm toán, thanh tra của 02 đơn vị chịu sự giám sát có sự tập trung và đạt được những kết quả quan trọng như: Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt 12.899 tỷ đồng, ước cả năm 2020 đạt 15.031 tỷ đồng, đạt 138% so dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: thu nội địa 10 tháng đạt 4.165 tỷ đồng; ước cả năm đạt 5.000 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt 7.533 tỷ đồng, ước cả năm đạt 14.568 tỷ đồng, đạt 124% so dự toán HĐND tỉnh giao. Thực hiện thanh toán, quyết toán, thu hồi tạm ứng, chi các chế chính sách cho các đối tượng cơ bản đảm bảo theo quy định, việc quản lý nguồn thu, nợ đọng thuế, các quỹ tài chính ngoài ngân sách tương đối chặt chẽ; thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra có quan tâm, tập trung thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đảm bảo kế hoạch đề ra;... Tuy nhiên, năm 2020 việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra của 02 đơn vị vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Thu ngân sách ước cả năm còn 07/17 khoản thu và sắc thuế không đạt so dự toán; thu chuyển nguồn ngân sách trong năm 2020 khá lớn, tăng 25% so cùng kỳ; số tiền tạm ứng ngân sách tồn chưa thu hồi nhiều; nợ đọng thuế của một số doanh nghiệp, công ty chưa có giải pháp thật sự hiệu quả để xử lý; một số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chưa dứt điểm; số dự án thanh toán, quyết toán hoàn thành còn chậm;.... 
Kết luận cuộc họp, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp và sẽ xem xét, chỉnh sửa các báo cáo kết quả giám sát. Qua giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách ở tháng còn lại của năm 2020; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhà nước; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khoản thu, sắc thuế để tiếp tục khai thác các nguồn thu; đôn đốc thu nộp vào ngân sách đối với các khoản thuế có khả năng thu và các khoản thuế phát sinh phải nộp trong quí IV/2020. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý, điều hành ngân sách đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản được sử dụng trong năm 2020. Thực hiện công tác quyết toán chương trình, dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; đồng thời tham mưu tốt việc thu hồi tạm ứng, cần có giải pháp quản lý, điều hành ngân sách hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ chuyển nguồn ngân sách qua năm sau đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra tài chính, qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tăng cường kỷ luật trong thực hiện ngân sách,…


Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 3636
  • Trong tuần: 35,121
  • Tất cả: 2,748,197