Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX
Sáng ngày 30/11/2020, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Cuộc họp do ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc chủ trì; tham dự có ông Thạch Giàu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Hiền Tuấn - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thành Đông - Phó Trưởng ban Dân tộc; các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Hà Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Đông - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và năm 2021; công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021 trên lĩnh vực dân tộc. Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung một số kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực dân tộc trong 05 năm 2016 - 2020 và năm 2020, bổ sung, chỉnh lý một số số liệu về việc thực hiện chính sách dân tộc trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Kết luận cuộc họp, ông Sơn Tươi - Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, đồng thời đề nghị Ban Dân tộc tỉnh có báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong 05 năm 2016 - 2020 và năm 2020 để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1867
  • Trong tuần: 19 005
  • Tất cả: 2980242