Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Chiều ngày 27/11/2020, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Cuộc họp do ông Thạch Giàu, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đinh Công My, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Đinh Công My, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và năm 2021; công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021; sửa đổi khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020; bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung, giải trình một số nội dung để thống nhất về số liệu trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung của các dự thảo Nghị quyết.
Kết luận cuộc họp, ông Thạch Giàu - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban; đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, kiểm tra lại số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 98
  • Hôm nay: 3914
  • Trong tuần: 30,193
  • Tất cả: 2,740,323