Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX
Ngày 30/11/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách trình tại kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX. Cuộc họp do ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Tư Pháp; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thay mặt Ban trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra nội dung các báo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và năm 2021; công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh; tình hình thực hiện thu - chi, sử dụng dự phòng ngân sách năm 2020; các nội dung phát sinh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh; kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; tình hình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi năm 2021; bổ sung dự toán chi ngân sách và bổ sung có mục tiêu năm 2020, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự; kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021; chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; thông qua Danh mục các công trình, dự án  cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và năm 2021.  
Nhìn chung, các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời giải trình làm rõ thêm một số nội dung có liên quan như: nguyên nhân sửa đổi, bổ sung nhiều lần Bảng giá đất 05 năm (2020-2024); về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2021; các dự án chưa đủ điều kiện phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh,... Kết luận tại cuộc họp ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, báo cáo giải trình, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1162
  • Trong tuần: 18 541
  • Tất cả: 3000719