Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau và tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX, các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước
Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau và tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX, các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước. Cuộc họp do ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi Văn phòng HĐND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau và tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX, các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và có một số ý kiến đóng góp xoay quanh các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện (do kiến nghị được trả lời là đang thực hiện và sẽ thực hiện trong năm 2020, dự án đã đưa vào danh mục trung hạn 2021 - 2025 và năm 2021, dự án thiếu vốn, kiến nghị chờ kết quả giải quyết của trung ương và của huyện).
Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh xem xét, kiểm tra lại kết quả tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm hiện nay để bổ sung, điều chỉnh báo cáo cho phù hợp. Qua ý kiến của lãnh đạo Sở, ngành, kết quả đến nay còn 12 kiến nghị của cử tri được trả lời đang thực hiện và sẽ thực hiện trong năm 2020, 38 kiến nghị của cử tri đã đưa vào danh mục trung hạn 2021 - 2025 và năm 2021, 11 kiến nghị của cử tri được trả lời thiếu vốn, kiến nghị được trả lời UBND tỉnh sẽ chỉ đạo và chủ trì họp giải quyết, 14 kiến nghị của cử tri chờ kết quả giải quyết của trung ương và 09 kiến nghị chuyển về huyện giải quyết.
Kết luận cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; đề nghị UBND tỉnh báo cáo rõ thời gian, tiến độ thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định; cần xem xét ưu tiên bố trí vốn triển khai thực hiện các dự án đã đưa vào danh mục trung hạn 2021 và giai đoạn 2021 - 2015 mang tính bức xúc, được cử tri kiến nghị nhiều lần; đề nghị các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do UBND tỉnh gửi lại, kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

                                                                                                         N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 2015
  • Trong tuần: 20 516
  • Tất cả: 2984193