Kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh xem xét các nghị quyết, tiến hành phiên thảo luận đối với các nghị quyết và phiên bế mạc kỳ họp
Ngày 08/12/2020, tiếp tục chương trình làm việc thứ 18 - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX xem xét các nghị quyết, tiến hành phiên thảo luận đối với các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Ông Dương Hoàng Sum - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thuyết trình dự thảo Nghị quyết

Tại phiên họp buổi sáng, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình các dự thảo nghị quyết về: phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; bổ sung dự toán chi ngân sách và bổ sung có mục tiêu năm 2020; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự; kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025; phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021; thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh; tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính do nhập ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; phê duyệt tổng số biên chế công chức cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh và UBND cấp huyện, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù năm 2021; sửa đổi khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2019.

Quang cảnh phiên họp buổi chiều ngày 08/12/2020

Tham dự phiên họp buổi chiều, HĐND tỉnh có mời các ông, bà nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua 19 Nghị quyết chuyên đề, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và năm 2021. 
Theo đó, Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 có 23 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá; một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 10-11%; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người 100 triệu đồng/người/năm; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 46,16%; thành lập mới 2.500 doanh nghiêp; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51% xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5-2%/năm,...
Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2021 có 23 chỉ tiêu và có một số chỉ tiêu quan trọng sau: GRDP tăng trưởng từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người 69 triệu đồng/người/năm; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 71,5% GRDP; phát triển mới 500 doanh nghiệp; thu nội địa 5.000 tỷ đồng; thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,6%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 96%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%, trong đó, đồng bào dân tộc Khmer giảm từ 1,5-2% trở lên,…
Tại phiên họp này, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình một số nội dung của các đại biểu HĐND nêu trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và nêu lên các giải pháp để thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, việc hoàn thành kế hoạch năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, làm nền tảng cho việc hoàn thành kế hoạch của cả nhiệm kỳ; vì vậy đòi hỏi phải có sự nổ lực và phấn đấu rất cao của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đề nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các ngành, các cấp trong tỉnh chủ động đề ra các biện pháp để sớm đưa Nghị quyết vào thực tế và đạt hiệu quả cao. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, với những hành động thiết thực, cụ thể, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021 đã đề ra.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 346
  • Trong tuần: 14 721
  • Tất cả: 3002441