Hoạt động năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Ảnh: Ông Nguyễn Hiền Tuấn - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thường lệ thứ 18 - HĐND tỉnh khóa XI

Tổ chức 02 chuyên đề giám sát của Ban, 01 chuyên đề khảo sát theo sự phân công của Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh: về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 94/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại UBND xã Đại Phước, UBND huyện Càng Long, UBND thị trấn Tiểu Cần, UBND huyện Tiểu Cần; về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở tại Sở Tư pháp, UBND xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang), UBND huyện Cầu Ngang, UBND phường 2 (thị xã Duyên Hải), UBND thị xã Duyên Hải; công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công giai đoạn 2018 - 2019. Chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương giám sát việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính. Tham gia Đoàn giám sát và dự họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh sau mỗi đợt giám sát.
Thẩm tra 14 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành pháp luật, 09 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế; tổ chức họp toàn thể Ban để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, thứ 16 - HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước theo lĩnh vực pháp chế và báo cáo kết quả thẩm tra đến Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; theo dõi, rà soát báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực pháp chế. 
Tham dự một số hội nghị, cuộc họp do các cơ quan của Quốc hội, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của Ban. Các thành viên Ban tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định; dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp thường lệ năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX. 
Năm 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh; ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện chương trình giám sát năm của Ban; tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định; tham gia và phối hợp với các Đoàn giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát về các vấn đề có liên quan theo yêu cầu.       

     N. T Đào  

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1964
  • Trong tuần: 19 102
  • Tất cả: 2980339