Tổng kết hoạt động năm 2020 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh
Năm 2020, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Ảnh: Ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh 
trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX

Tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức 04 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Thẩm tra 07 văn bản liên quan đến lĩnh vực dân tộc trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức 02 đợt giám sát chuyên đề tại 08 đơn vị, địa phương về các nội dung: việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Qua 02 đợt giám sát, có 35 kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị có liên quan. Tiến hành thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực dân tộc. Kết quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời thỏa đáng. Tham gia với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát 12 đợt trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, thực thi pháp luật tại một số sở, ban, ngành tỉnh và địa phương. 
Lãnh đạo Ban Dân tộc tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải để nghe địa phương báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020; dự đầy đủ sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND cấp huyện theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; dự các kỳ họp thường lệ, bất thường Hội đồng nhân dân các huyện Tiểu Cần, Cầu Kè và Châu Thành; kỳ họp giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp Sêne Đôlta năm 2020 của đồng bào Khmer; dự các cuộc họp, hội nghị,... do Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành tỉnh và cấp huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Năm 2021, Ban Dân tộc tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức các kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân tỉnh; xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2025; thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực dân tộc; báo cáo kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ thứ 18 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công; xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo Chương trình giám sát đã đề ra; thực hiện việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh theo kế hoạch đề ra; thường xuyên giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện,...

             Lệ Hiền


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 1244
  • Trong tuần: 20 645
  • Tất cả: 2985619