Hoạt động năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh
Năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt những công việc được đề ra trong chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.  

Ông Thạch Giàu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX

Phối hợp với các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức 04 kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX. Tham dự các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất các nội dung và điều kiện chuẩn bị cho việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2020.
Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức 02 đợt giám sát về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019 tại UBND huyện Cầu Ngang, UBND thành phố Trà Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo; việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Cầu Kè, Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh và giám sát qua báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Qua đó, Ban có 35 kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát và 08 kiến nghị đối với các đơn vị có liên quan; đến nay các đơn vị đã báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của Ban, cơ bản thực hiện tốt theo yêu cầu. Ngoài ra, lãnh đạo Ban còn tham gia 14 Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Tỉnh đoàn.
Tổ chức 04 cuộc họp để thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15, 16, 17 và 18 - HĐND tỉnh khóa IX. Thẩm tra đối với 11 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: thông qua kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19); quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 - 2021; chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; quy định chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh; về mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cho một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020; bổ sung danh mục cụ thể khoảng các và địa bàn làm căn cứ các định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và năm 2021 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thẩm tra 06 báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021; báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu và năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kết quả thực hiện công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.

 

Ông Đinh Công My - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, 
đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà Cú phát biểu thảo luận
tại kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX

Thẩm tra 04 Tờ trình và 01 Công văn của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX, những ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách.
Thành viên Ban tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, trước và sau kỳ họp thứ 16, trước kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX. Lãnh đạo Ban dự và tham gia các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; dự các cuộc họp, hội nghị do các Ủy ban của Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh mời và được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 
Năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tập trung thực hiện các nội dung đã đề ra như: phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2016 - 2021; thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát 02 chuyên đề; rà soát kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến còn tồn đọng tại các kỳ họp trước về lĩnh vực văn hóa - xã hội...

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 19 463
  • Tất cả: 2984437