Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020
Sáng ngày 28/12/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 để sơ kết tình hình công tác tháng 12/2020, triển khai chương trình công tác tháng 01/2021. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 12/2020

Trong tháng 12, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thường lệ thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, đã ban hành 25 Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội và nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành theo quy định pháp luật; ban hành Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021; Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ thứ 18 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp thường lệ thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác quí I, 6 tháng đầu năm  2021; Chương trình giám sát năm 2021; thẩm tra 06 văn bản của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công  của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Kịp thời cho ý kiến 06 văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến thuộc thẩm quyền; tham dự hoặc cử cán bộ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Tháng 01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: tổ chức họp với UBND tỉnh và các ngành hữu quan đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Ban hành báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gửi UBTVQH theo quy định; ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định pháp luật; xem xét tài liệu kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện việc tiếp công dân theo Kế hoạch số 141/KH-HĐND ngày 31/5/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức các cuộc họp, phiên họp về các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; giữ mối liên hệ thường xuyên với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện,...

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1928
  • Trong tuần: 19 066
  • Tất cả: 2980303