Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa IX và đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 18
Ngày 05/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa IX và đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 18. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. 

Quang cảnh phiên họp

Sau khi thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa IX và dự thảo Báo cáo đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thường lệ thứ 18, đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ; đồng thời đề nghị bổ sung một số dự thảo Nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp tổng kết như: quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; định mức chi, thời gian chi hỗ trợ phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Tại phiên họp, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với dự thảo Kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, Báo cáo đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tỉnh rút kinh nghiệm từ những hạn chế thiếu sót như báo cáo đã nêu để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đối với các dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chuẩn bị thật kỹ để tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đảm bảo đúng quy định,... 
Kết luận phiên họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh; thống nhất nội dung, thời gian dự kiến nêu tại dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp tổng kết vào ngày 17/3/2021. Đề nghị UBND tỉnh, các ngành hữu quan chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh phải thật ngắn gọn, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng và gửi đúng thời gian kế hoạch đề ra. Đối với các dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh đề nghị bổ sung vào kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, UBND tỉnh phải nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Thường trực HĐND tỉnh bổ sung vào chương trình kỳ họp theo quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh rà soát lại tất cả các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành theo từng lĩnh vực phụ trách để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc trình Thường trực HĐND tỉnh công bố Nghị quyết HĐND tỉnh hết hiệu lực theo quy định. Đối với chương trình giám sát năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh cần quan tâm đến việc giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 1224
  • Trong tuần: 20 625
  • Tất cả: 2985599