Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để thông qua chương trình làm việc chi tiết của kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX và trao đổi một số nội dung có liên quan đến kỳ họp

Chiều ngày 01/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để thông qua chương trình làm việc chi tiết của kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX và trao đổi một số nội dung có liên quan đến kỳ họp. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Sau khi Văn phòng HĐND tỉnh thông qua chương trình làm việc (chi tiết) của kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX, nhìn chung các đại biểu thống nhất với dự thảo chương trình. Theo đó, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo công tác thi hành án dân sự, hoạt động của Đoàn Hội thẩm Nhân dân và Thông báo tình hình MTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngoài ra còn có các nội dung như: xem xét Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ thứ 18 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; thông qua các nghị quyết: quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

 

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu đề nghị chương trình bố trí rộng thời gian cho các ngành, đơn vị trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; UBND tỉnh sớm gửi đầy đủ hồ sơ Nghị quyết để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo luật định.
Kết luận phiên họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX sẽ tổ chức vào ngày 17/3/2021, dự kiến thông qua 14 báo cáo, 08 dự thảo nghị quyết chuyên đề, 04 báo cáo thẩm tra, thực hiện công tác nhân sự; đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh phải đảm bảo chặt chẽ, chất lượng và gửi đúng thời gian kế hoạch đề ra; các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng; Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt công tác đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề nghị các ngành, các cấp tập trung khẩn trương thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kế hoạch, lịch trình thời gian công việc đề ra.

Hồng Lý

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 591
  • Trong tuần: 9,212
  • Tất cả: 1,909,666