Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Chiều ngày 03/3/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Cuộc họp do ông Thạch Giàu, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì; tham dự có ông Đinh Công My, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

 Tại cuộc họp, ông Đinh Công My, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với báo cáo công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung, giải trình làm rõ một số nội dung trong báo cáo. 

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 tuy vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung đoàn kết thống nhất trên tinh thần trách nhiệm, chung sức, chung lòng chỉ đạo và điều hành các hoạt động, cùng với sự phấn đấu của các ngành, các cấp và sự tích cực hưởng ứng của mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đã đem lại nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực như: hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp ở các cấp học, tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở cao hơn so với năm trước; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao hơn bình quân cả nước; 100% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ; mạng lưới khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được củng cố và mở rộng; hệ thống các phòng khám tư nhân được phát triển; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân; hoạt động thể thao chuyên nghiệp đạt được nhiều thành tích cao; hoạt động thể thao quần chúng phát triển mạnh, công tác xã hội hóa lĩnh vực thể thao thu hút được nhiều nhà đầu tư, đáp ứng được nhu cầu của người dân; hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch được quan tâm thực hiện, đưa vào sử dụng một số khu, điểm du lịch có tiềm năng, lợi thế; hoạt động báo chí, phát thanh - truyền hình, thông tin - truyền thông, văn học nghệ thuật luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng đời sống tinh thần của Nhân dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính được đẩy mạnh; các chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề đạt nhiều kết quả, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, tạo việc làm mới cho hơn 125.000 lao động, đưa 1.844 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chính sách cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội; công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm,… Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với chỉ tiêu nghị quyết; trang thiết bị y tế tuyến cơ sở chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu khám, chữa bệnh; đội ngũ bác sỹ chuyên khoa sâu, chuyên ngành hiếm còn thiếu; công tác đào tạo, dạy nghề gắn với việc làm còn hạn chế, số lao động thiếu việc làm, việc làm chưa ổn định còn nhiều; các thiết chế văn hóa tuy có quan tâm đầu tư nhưng hiệu quả sử dụng có mặt còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; du lịch có phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh,...
Các đại biểu dự họp thống nhất với các nội dung được nêu tại dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; đây là chính sách quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, cải thiện lại nhà ở đạt chất lượng theo tiêu chuẩn “03 cứng” góp phần giảm nghèo bền vững; đồng thời đóng góp một số nội dung để nghị quyết được chặt chẽ hơn và đề nghị bổ sung hồ sơ gửi Ban thẩm tra theo quy định tại điểm a khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.
Kết luận cuộc họp, ông Thạch Giàu - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định và hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1945
  • Trong tuần: 19 083
  • Tất cả: 2980320