Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên lĩnh vực dân tộc để trình kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Vừa qua, Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp toàn thể Ban để thẩm tra báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 về lĩnh vực dân tộc để trình kỳ họp thứ 19. Cuộc họp do ông Sơn Tươi, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên lĩnh vực dân tộc. Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với đánh giá nêu tại báo cáo thẩm tra. Theo đó, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành tỉnh có liên quan và địa phương triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; hiện nay nhiều chính sách dân tộc đã và đang đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả cao, như chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, vay vốn tín dụng ưu đãi; kiên cố hóa trường, lớp học, cử tuyển, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, bảo hiểm y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm,..từ đó góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer kéo giảm đáng kể từ 23,12% xuống còn 3,21% so với tổng số hộ dân tộc Khmer; có 06 xã và 47 ấp thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt 97,13%; tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%,...
Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: việc phân bổ vốn để triển khai thực hiện một số chính sách chưa đồng bộ, kịp thời; một vài địa phương giải ngân vốn còn chậm hoặc phải hoàn trả một phần vốn do không có đối tượng giải ngân; việc lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện chính sách chưa được nhiều, chậm ban hành văn bản hướng dẫn nên các địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách; nguồn lực bố trí phục vụ cho công tác giảm nghèo của tỉnh còn hạn chế; kết quả giảm nghèo chưa đảm bảo tính bền vững, nguy cơ tái nghèo,...
Qua đó, Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, uốn nắn các Sở ngành tỉnh có liên quan và địa phương khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, các dự án, chính sách khác đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các chính sách chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn đạt hiệu quả cao; tích cực xã hội hóa trong công tác giảm nghèo. 
Kết luận cuộc họp, ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban để trình kỳ họp thứ 19 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 487
  • Trong tuần: 19 888
  • Tất cả: 2984862