Khai mạc kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX
Sáng ngày 17/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ toạ kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Trí Dũng - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đồng Văn Lâm - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh; các vị đại biểu HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo Thường  trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố,…

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được cử tri trong tỉnh bầu ngày 22/5/2016. Qua một nhiệm kỳ hoạt động, HĐND tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn luật định; có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng đổi mới về phương thức hoạt động, luôn tuân thủ nguyên tắc, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện các hoạt động về tổ chức kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương, giám sát, tiếp xúc cử tri,... Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng; Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận nội dung các báo cáo, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng nhằm phát huy kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để HĐND, UBND và các cơ quan có liên quan hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.
Tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ thứ 18 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; UBND tỉnh báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh, kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, giai đoạn 2016 - 2021; Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; lãnh đạo các Sở thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình các  thảo Nghị quyết. 

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX

Phiên họp chiều nay, lãnh đạo các Sở thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục  thuyết trình các dự thảo Nghị quyết; các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết, xem xét việc miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 20 777
  • Tất cả: 2988041