Kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX xem xét các nghị quyết, tiến hành thảo luận, thực hiện công tác nhân sự và bế mạc kỳ họp

Chiều ngày 17/3/2021, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 19 -  tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX xem xét các nghị quyết, thảo luận, thực hiện công tác nhân sự, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bế mạc kỳ họp.

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại phiên họp này, lãnh đạo các Sở thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục  thuyết trình các dự thảo Nghị quyết; các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua 08 Nghị quyết gồm: quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Trà Vinh. Miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Trúc Ly do chuyển công tác khác. Khen thưởng 09 tập thể, 23 cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những công lao đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành pháp luật cùng toàn thể các ngành, các cấp trong thời gian qua; những kết quả HĐND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, đề nghị thời gian tới cần lưu ý một số nội dung như: để ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19; các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát theo luật định, trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hoạt động bầu cử; chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Nhất - HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tập trung nghiên cứu, tham mưu, giúp HĐND khóa mới xây dựng tốt chương trình, nội dung kỳ họp, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và sẽ chỉ đạo cụ thể hoá các ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ vào nội dung chương trình công tác của HĐND tỉnh khoá mới. Đồng thời nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND đã tập trung dành thời gian để thảo luận, kiểm điểm sâu về tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021; đánh giá chặng đường phấn đấu 05 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và những nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp nên đã đạt được nhiều kết quả và tiến bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa IX sắp kết thúc, nhưng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn; sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh càng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát và các hoạt động thường xuyên theo luật định, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra; trước mắt là tích cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 613
  • Trong tuần: 9,965
  • Tất cả: 1,908,647