Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa IX và dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày 05/3/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách trình tại kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa IX và dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Cuộc họp do ông Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư Pháp; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thay mặt Ban trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách như: Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế; các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, ông Đặng Quốc Khởi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách thông tin thêm đến các đại biểu dự họp ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.
Nhìn chung, các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban; đồng thời giải trình làm rõ thêm một số nội dung có liên quan như: mức chi bồi dưỡng các cuộc họp và chi bồi dưỡng cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử; việc ghi nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng đối với công trình, dự án do doanh nghiệp đầu tư; bổ sung thêm bảng tổng hợp ý kiến đóng góp, giải trình các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp;...  
Kết luận tại cuộc họp ông Đặng Quốc Khởi, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, báo cáo giải trình, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 1118
  • Trong tuần: 20 519
  • Tất cả: 2985493