Tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định như: tổ chức, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền; quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 22/5/2016 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra cử tri toàn tỉnh đã bầu được 49 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, chất lượng đại biểu được nâng lên so với các nhiệm kỳ trước, cơ cấu đại biểu được đảm bảo hợp lý (đại biểu nữ chiếm 32,6%, tăng 16,6%, dân tộc thiểu số chiếm 32,6%, tăng 10,6%, người ngoài đảng chiếm 8,1%), đại biểu có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học chiếm 96%; đến nay số lượng đại biểu HĐND tỉnh không giảm so đầu nhiệm kỳ. Tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh đã bầu đủ số lượng 08 thành viên Thường trực HĐND tỉnh, 09 ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, 07 ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội, 07 ủy viên Ban Pháp chế và 07 ủy viên Ban Dân tộc; hiện nay Thường trực HĐND tỉnh khuyết 02 thành viên và các Ban giảm 03 thành viên do chuyển công tác và nghỉ hưu. Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, ủy viên các Ban luôn nhiệt tình công tác, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. 

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa IX

Trong nhiệm kỳ khóa IX, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 19 kỳ họp; ban hành 346 nghị quyết (59 nghị quyết nhân sự); cách thức tổ chức và tiến hành các kỳ họp được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu, chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng lên; công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết được chu đáo; cách thức tổ chức và điều hành phiên chất vấn, phiên thảo luận và trình bày các văn bản tại kỳ họp luôn được chuẩn bị kỹ, khoa học. Các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành nhìn chung phù hợp với các quy định của pháp luật, đúng quy trình, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương nên có tính khả thi cao, đã tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và công tác điều hành của UBND tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện.
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục được đổi mới, chất lượng ngày càng cao, thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát theo luật định như: xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; tại mỗi kỳ họp hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn có sự đổi mới, linh hoạt, có 470 ý kiến chất vấn được gửi đến Chủ tọa kỳ họp, nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm; thực hiện tốt việc xem xét quyết định của UBND tỉnh và các Nghị quyết của HĐND cấp dưới; Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức được 84 đợt giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực, qua đó đã có 1.363 kiến nghị đến đơn vị, địa phương chịu sự giám sát các ngành chức năng có liên quan có biện pháp khắc phục; việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các kiến nghị sau giám sát được thường xuyên quan tâm, nhìn chung các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát có thực hiện nghiêm túc các kiến nghị; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình. Qua các hoạt động giám sát đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tại địa phương, đáp ứng lòng mong mỏi của Nhân dân trong tỉnh.
Để đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, trong nhiệm kỳ qua đại biểu HĐND tỉnh có 19 đợt tiếp xúc cử tri, với 964 cuộc, có 102.602 lượt cử tri tham dự, với 10.960 lượt ý kiến, kiến nghị đóng góp; đã được giải trình tại chỗ 9.206 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 1.780 ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh. Ngoài ra, công tác tiếp công dân và đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được HĐND quan tâm chỉ đạo, đã tiếp 924 lượt công dân, có tổng số 784 ý kiến của công dân, các ý kiến đã được tổng hợp, phân loại, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, kết quả đã giải quyết đạt trên 79% so số đơn. Các ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri đều được các sở, ngành tỉnh, địa phương trả lời theo sự phân công của UBND tỉnh và được HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ đến khi những ý kiến, kiến nghị của được giải quyết thỏa đáng, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân đúng theo quy định của pháp luật.

    Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
 có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND.

Nhìn lại những thành tựu nổi bật, những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX với quyết tâm đổi mới, hành động, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Nhiệm kỳ 2016-2021 được đánh giá có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân,… Với những kết quả đó, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã tổng kết và rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo, kịp thời quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng để ban hành các chính sách của địa phương; thường xuyên nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện tốt công tác cán bộ lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách có chất lượng, đảm bảo tính ổn định, lâu dài và kế thừa; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ của mình, gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri; nâng cao chất lượng công tác giám sát có trọng tâm, giải quyết được những vấn đề mang tính bức xúc được cử tri, dư luận xã hội quan tâm; coi trọng và tăng cường phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ngành hữu quan; ban hành Nghị quyết được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế địa phương.

                  Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 526
  • Trong tuần: 19 927
  • Tất cả: 2984901