Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và đổi mới phương thức tổ chức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức kỳ họp, phiên họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân,... 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp thứ Nhất của nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã bầu đủ số lượng thành viên Thường trực HĐND tỉnh theo quy định gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoạt động kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch, 04 Trưởng các Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách. Quá trình hoạt động có thay đổi, hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh có 06 thành viên, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm, 01 Phó Chủ tịch và 04 Trưởng các Ban, khuyết Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (do chuyển công tác).
Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập 19 kỳ họp HĐND tỉnh. Công tác chuẩn bị các kỳ họp được chú trọng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các ngành hữu quan; nội dung kỳ họp được xem xét kỹ, lựa chọn những nội dung có yêu cầu bức xúc, liên quan đến cử tri và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tọa kỳ họp đã thực hiện tốt vai trò điều hành các phiên họp của kỳ họp, dành thời gian thỏa đáng cho phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. 

Ảnh: Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, 
bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; quan tâm tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND tỉnh đến người dân nắm, biết thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri. 
Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên xem xét các Quyết định của UBND tỉnh và đã kịp thời trao đổi cho ý kiến 329 văn bản của UBND tỉnh để giải quyết các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xem xét các Nghị quyết của HĐND cấp huyện ban hành tại các kỳ họp thường lệ và có văn bản đóng góp ý kiến đối với những nội dung còn thiếu sót để Thường trực HĐND cấp huyện khắc phục, rút kinh nghiệm thực hiện đúng quy định. Tổ chức 12 đợt giám sát chuyên đề tại 40 đơn vị, địa phương về các vấn đề có liên quan, qua đó, có 223 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát, UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương và các ngành có liên quan; thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Tổ chức 02 phiên chất vấn giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh đối với lãnh đạo UBND tỉnh và 08 Giám đốc Sở, ngành tỉnh. Tiến hành 08 đợt giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó kịp thời phân loại, theo dõi và đôn đốc UBND tỉnh xem xét, giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.
Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra và tham gia chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. Cử thành viên tham gia 18 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề về các vấn đề có liên quan của các Đoàn giám sát, khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Trà Vinh.
Quan tâm công tác tiếp công dân theo luật định, ban hành Kế hoạch số 141/KH-HĐND ngày 31/5/2018 về tổ chức tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; theo đó các đại biểu HĐND tỉnh đã đăng ký lịch tiếp công dân và thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.
Thực hiện phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện và lấy phiếu tín nhiệm theo luật định. Duy trì và thực hiện tốt cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng và các cuộc họp về các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND để kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh, KTNN.

 

Ảnh: Phiên họp tháng của Thường trực HĐND tỉnh

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh rút ra một số kinh nghiệm để tập trung thực hiện cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: nguyên tắc cơ bản xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chủ động quán triệt, vận dụng sáng tạo, kịp thời quan điểm, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy. Xác định rõ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm trong tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh; đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh; thực hiện tốt báo cáo định kỳ và kịp thời xin ý kiến hướng dẫn của UBTVQH về các vấn đề có liên quan trong quá trình hoạt động. Có sự phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng thành viên Thường trực HĐND tỉnh. Tăng cường phối, kết hợp trong công tác và trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực.


N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1851
  • Trong tuần: 18 989
  • Tất cả: 2980226