Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 19 kỳ họp HĐND tỉnh; các thành viên Ban tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh; dành thời gian nghiên cứu các tài liệu, tích cực tham gia phát biểu thảo luận, thực hiện quyền chất vấn và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia cho ý kiến đối với 325 văn bản của UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh.

Trưởng ban Dân tộc báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 19 
tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX

Hoạt động thẩm tra từng bước đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên và đảm bảo đúng quy trình luật định, tập trung phân tích các nội dung trong báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND để đưa ra những ý kiến phản biện, những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật để giúp cho đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Trong nhiệm kỳ, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thẩm tra 20 báo cáo, 08 dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực dân tộc; qua đó có 48 kiến nghị đến UBND tỉnh về các vấn đề có liên quan.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại UBND xã Tân Hiệp

Hoạt động giám sát ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng; chuyên đề giám sát được Ban lựa chọn kỹ với những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm để tiến hành giám sát. Nhiều kiến nghị sau giám sát mang tính thuyết phục cao, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Trong nhiệm kỳ, tổ chức 12 đợt giám sát chuyên đề; qua giám sát có 123 kiến nghị đến đơn vị chịu sự giám sát và các ngành có liên quan. Tham gia giám sát, khảo sát 69 đợt của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Các thành viên Ban thực hiện tốt việc tiếp công dân; tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri chuyên đề do Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức. Giữ mối liên hệ tốt với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Lãnh đạo Ban tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan của Trung ương, các tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND, UBND và các Sở ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu và các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh nhân dịp các ngày lễ, tết. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố trong thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng còn mặt tồn tại, hạn chế như: một số thành viên Ban từng lúc chưa tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban; có cuộc giám sát việc xác định đối tượng chịu sự giám sát đôi lúc chưa sát với chuyên đề giám sát; một vài thành viên Đoàn giám sát chưa mạnh dạn đặt câu hỏi hoặc câu hỏi chưa tập trung sâu vào nội dung giám sát.
Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ qua, Ban Dân tộc rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: xác định rõ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; đảm bảo nguyên tắc tập thể, dân chủ; có phân công trách nhiệm cho từng thành viên và phối hợp thực hiện trong quá trình hoạt động. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban; mỗi thành viên của Ban phải tự trau dồi, nâng cao kiến thức nhất định về lĩnh vực dân tộc; nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan, nắm vững kỹ năng thẩm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát,... Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình hoạt động.

              Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 671
  • Trong tuần: 9,292
  • Tất cả: 1,909,746