Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước

Ngày 10/3/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước. Cuộc họp do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có các Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Cầu Ngang, Tiểu Cần, Duyên Hải, Châu Thành, Càng Long, thị xã Duyên Hải cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Theo dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước: tổng số có 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh phân công các ngành chức năng xem xét, giải quyết (trong đó, trước và sau kỳ họp thứ 18 là 49 kiến nghị; 51 kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước), kết quả đến nay: có 37 kiến nghị của cử tri đã được trả lời thỏa đáng; 63 ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện. Qua xem xét dự thảo báo cáo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo và có một số ý kiến giải trình, làm rõ xung quanh 63 ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện.
Kết luận cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và địa phương trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đồng thời đề nghị các Sở, ngành tỉnh và địa phương báo cáo bằng văn bản đối với các nội dung giải trình tại cuộc họp và gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo dõi; đề nghị UBND tỉnh tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước và gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

                                                                                                                       N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 789
  • Trong tuần: 12,653
  • Tất cả: 2,053,639