Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2021 để sơ kết tình hình công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2021
Trong quý I/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đạt được kết quả như sau: 

Quảng cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh

Tổ chức kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 
Tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thường trực Hội đồng nhân dân 09 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên quan công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định. Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số văn bản khác liên quan công tác chuẩn bị bầu cử.
Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; xem xét các Nghị quyết của HĐND cấp huyện ban hành tại kỳ họp cuối năm 2020. Tổ chức các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và kịp thời cho ý kiến 05 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thăm, chúc Tết các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra: các báo cáo, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 19; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành tại kỳ họp cuối năm 2020 và 04 văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo rà soát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2020. Thực hiện công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan. Giữ mối liên hệ tốt với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - thị xã - thành phố
Quý II/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: quyết định triệu tập kỳ họp thứ Nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 3); duy trì các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Thường trực; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

  Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 20 730
  • Tất cả: 2987994