Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh sơ kết công tác quý I/2021
Trong quý I/2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đạt kết quả như sau:

Ông Sơn Tươi, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 19

Tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Tiến hành thẩm tra: báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực dân tộc; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành tại kỳ họp cuối năm 2020 theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát qua báo cáo đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thường trực Hội đồng nhân dân 09 huyện - thị xã - thành phố.
Dự các cuộc họp, phiên họp, hội nghị liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; các cuộc họp, hội nghị,... do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các Sở, Ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan. Giữ mối liên hệ tốt với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, Cầu Kè. Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, cán bộ hưu trên địa bàn huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Châu Thành. Ban hành báo cáo công tác quý I, chương trình công tác quý II/2021; báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh và một số văn bản khác về các vấn đề có liên quan.
Quí II/2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thẩm tra các báo cáo, của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đề xuất nội dung chuyên đề giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2022 theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, Cầu Kè; xây dựng báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021,...


  Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 614
  • Trong tuần: 20 015
  • Tất cả: 2984989