Kết quả một số hoạt động quí I năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Quý I/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 19 - HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thẩm tra các văn bản theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách; lãnh đạo Ban tham gia công tác giám sát, thực hiện tốt tiếp xúc cử tri,…

Thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ động theo dõi việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách theo quy định; thực hiện thẩm tra 02 báo cáo của UBND tỉnh, 06 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX; thẩm tra và đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến 02 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. Ban hành Chương trình giám sát năm 2021 của Ban; theo dõi, rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, kết quả 19/19 đơn vị chịu sự giám sát đã có báo cáo kết quả thực hiện xong 73/73 kiến nghị. Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; dự các cuộc họp, hội nghị do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan;...
Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2021, Quý II năm 2021 Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục chủ động thực hiện tốt những công việc trọng tâm như: thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất - HĐND khóa X và các văn bản có liên quan thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách; thực hiện tốt công tác giám sát năm 2021 của Ban; tiếp tục theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

           Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1976
  • Trong tuần: 19 114
  • Tất cả: 2980351