TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Trà Vinh (phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, xã Long Đức), số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp là: 08 người, Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 05 người

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 1 132
  • Tất cả: 3083212