Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X
Ngày 14/6/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X, cuộc họp do ông Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; lãnh đạo Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh. 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thay mặt Ban trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra nội dung các báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021 và tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. Các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự; quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phê duyệt kinh phí thuê bãi chứa đất thực hiện dự án nạo vét 18 tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất; về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh; về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nhìn chung, các đại biểu thống nhất cao với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời phát biểu và giải trình làm rõ thêm một số nội dung có liên quan về: nhiệm vụ chi của nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại, căn cứ giảm mức thu phí lĩnh vực tài nguyên môi trường, kinh phí thuê bãi chứa đất thực hiện dự án, việc chuyển mục đích sử dụng đất trong thực hiện công trình,...
Kết luận cuộc họp ông Đặng Quốc Khởi, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

       Mỹ Xuyên

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 236
  • Trong tuần: 18 737
  • Tất cả: 2982414