Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Sáng ngày 10/6/2021, Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Sơn Tươi, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, kỳ họp thứ nhất, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 02 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực dân tộc gồm: công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo; đồng thời, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp, làm rõ số liệu thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiến độ thực hiện một số chính sách dân tộc; công tác phối hợp trong thực hiện chính sách dân tộc; học bổng cho học sinh khối 12; việc giao dịch không sử dụng tiền mặt của các tăng sinh,... Qua đó, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh giải trình làm rõ một số nội dung theo đề nghị của đại biểu.
Kết luận cuộc họp, ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

  Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1954
  • Trong tuần: 19 092
  • Tất cả: 2980329