Khai mạc kỳ họp thứ Nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X

Sáng ngày 24/6/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ Nhất; ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX; bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh khóa IX; đại biểu HĐND tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX chúc mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân, đã bầu được 49 đại biểu HĐND tỉnh. Kế thừa thành tựu của HĐND tỉnh khoá IX, HĐND tỉnh khóa X bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, do đó đại biểu HĐND tỉnh cần phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.
Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường  trực Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử  và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh khóa X cần thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Hiến pháp và luật định để hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách trước cử tri trong tỉnh, trong đó cần quan tâm một số nội dung như: xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo thống nhất, hiệu quả, có khả thi cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy là “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Đối với cá nhân đại biểu HĐND tỉnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; tập trung thực hiện tốt chương trình hành động, thường xuyên liên hệ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; nêu cao phẩm chất đạo đức, gương mẫu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và năng lực công tác; tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.
 

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND tỉnh khóa IX đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả như sau: ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Trung Hoàng - Tỉnh ủy viên, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Tỉnh ủy viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Trưởng ban hoạt động chuyên trách gồm ông Nguyễn Quốc Phương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế, ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc; các Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách gồm: ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế, bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc; 20 ủy viên UBND tỉnh và 25 thành viên Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.
Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày 24 và 25/6/2021; nội dung chương trình làm việc buổi chiều sẽ tiếp tục được cập nhật.

Hồng Lý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 622
  • Trong tuần: 9,974
  • Tất cả: 1,908,656