Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 11/6/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành tư pháp, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc họp do ông Trần Văn Dài, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 09 báo cáo: về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực pháp chế; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019; 03 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các đại biểu dự họp thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo; đồng thời tham gia phát biểu một số ý kiến đóng góp như sau: đối với việc ban hành kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, đề nghị nêu rõ số kiến nghị được chấp nhận, kiến nghị chưa được chấp nhận; đánh giá kết quả số việc, số tiền thi hành án; điều chỉnh một số từ ngữ của kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 
Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Dài, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu và làm rõ các nội dung có liên quan đến ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


           N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 1 146
  • Tất cả: 3083226