Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thống nhất kế hoạch giám sát chi tiết
Chiều ngày 06/7/2021, Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thống nhất kế hoạch giám sát chi tiết. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được mời tham gia Đoàn giám sát; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo kế hoạch chi tiết giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo kế hoạch chi tiết giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022. Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch, đồng thời bổ sung thêm vào đề cương một số nội dung giám sát như: cập nhật chính sách hỗ trợ hợp tác xã hiện hành; đánh giá nguy cơ tái nghèo, tình trạng thoát nghèo không bền vững; liệt kê danh mục các văn bản tham khảo;…
Kết luận cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp; đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội hoàn chỉnh kế hoạch giám sát; đề nghị các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu các tài liệu có liên quan để chuẩn bị giám sát đạt hiệu quả chất lượng; đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi việc gửi báo cáo của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát phải đầy đủ, kịp thời để cung cấp đến thành viên Đoàn giám sát, cử cán bộ, công chức tham gia và chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, hậu cần phục vụ tốt cho các Đoàn giám sát.
Theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề. Đoàn giám sát số 1 sẽ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh; thời gian tiến hành giám sát từ tháng 2/2022 đến 15/4/2022. Đoàn giám sát số 2 sẽ giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh; thời gian tiến hành giám sát từ tháng 7/2022 đến 15/9/2022.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1082
  • Trong tuần: 18 461
  • Tất cả: 3000639