Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ họp, bầu cử, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh phiên họp đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh trao đổi công việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X

Tổ chức kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 40 Nghị quyết. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tổ chức 03 đợt kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Tại Thường trực Hội đồng nhân dân 09 huyện, thị xã, thành phố, 33 xã - phường - thị trấn và 91 khu vực bỏ phiếu; tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên quan công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; xem xét các Nghị quyết của HĐND cấp huyện ban hành tại kỳ họp cuối năm 2020.

Phiên họp thường kỳ tháng 6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 

Tổ chức các cuộc họp, phiên họp thường kỳ, phiên họp đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị kỳ họp, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và kịp thời cho ý kiến 13 văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có uy tín, chùa Khmer, nhà thờ trên địa bàn tỉnh nhân dịp các ngày lễ - tết. Phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, soạn thảo văn bản trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo rà soát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2020. 
Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh dự các cuộc họp, hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Sáu tháng cuối năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X; giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; xem xét Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; tổ chức phiên họp thứ nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; hoàn thành việc sáp nhập và bổ nhiệm Ban lãnh đạo Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ban hành kế hoạch tổ chức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện các hoạt động thường xuyên khác theo luật định.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 549
  • Trong tuần: 9,901
  • Tất cả: 1,908,583