Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh
Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức có liên quan. Tổ chức họp toàn thể Ban thẩm tra 13 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành tư pháp, 04 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế.
Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ủy ban bầu cử một số xã trên địa bàn tỉnh. Thẩm tra báo cáo và dự họp Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước. Dự kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X; chủ động sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cuộc họp, hội nghị,... do Đoàn ĐBQH, Tỉnh ủy, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm 2021, 6 tháng cuối năm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết và chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế. Tham gia các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,... do các cơ quan, tổ chức hữu quan mời; giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện.

                                                                                                              N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1971
  • Trong tuần: 19 109
  • Tất cả: 2980346