Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trong sáu tháng đầu năm 2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X báo cáo thẩm tra về lĩnh vực dân tộc tại kỳ họp thứ nhất

Trong lĩnh vực giám sát, ban hành Chương trình giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; đề xuất nội dung chuyên đề giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa bàn tỉnh.
Công tác thẩm tra, đã tập trung thẩm tra các báo cáo: công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 trên lĩnh vực dân tộc trình 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành tại kỳ họp cuối năm 2020 về lĩnh vực dân tộc theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Các thành viên Ban Dân tộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX theo luật định. Ngoài ra, lãnh đạo Ban tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Châu Thành, Cầu Kè.
Lãnh đạo Ban Dân tộc tham dự các cuộc họp, phiên họp, hội nghị,... do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức về các vấn đề có liên quan. Giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer năm 2021 trên địa bàn huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Châu Thành, thành phố Trà Vinh.
Sáu tháng cuối năm 2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; tập trung thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp cuối năm 2021; tổ chức giám sát công tác quản lý Nhà nước về phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer theo Kết luận số 01-KL/TU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; các Nghị quyết của HĐND cấp huyện và văn bản giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực dân tộc theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự kiến Chương trình giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; thực hiện công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các hoạt động thường xuyên theo luật định; xây dựng và ban hành: Quy chế hoạt động của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 92
  • Hôm nay: 912
  • Trong tuần: 20 313
  • Tất cả: 2985287