Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt những công việc được đề ra trong chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ nhất  

Tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phối hợp với các Ban và Văn phòng giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 
Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, một số Ủy ban bầu cử xã và Tổ bầu cử. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ thứ 18 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, có tổng số 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó: có 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết và trả lời thỏa đáng; 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
Thẩm tra 03 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 04 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại các kỳ họp đảm bảo đúng quy trình luật định, về các nội dung như: công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, chính sách phát triển giáo dục mầm non, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh, quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022.
Thành viên Ban tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Lãnh đạo Ban tham gia cùng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 - QH14 các xã Hiệp Hòa, Nhị Trường, Trường Thọ (huyện Cầu Ngang), các xã Ngãi Xuyên, Kim Sơn, thị trấn Trà Cú (huyện Trà Cú).
Dự các cuộc họp, phiên họp, hội nghị,... do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp cuối năm 2021; tổ chức giám sát chuyên đề tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh; giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; tham mưu Đoàn giám sát số 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 xây dựng kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022; thực hiện công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các công việc thường xuyên khác theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 584
  • Trong tuần: 9,205
  • Tất cả: 1,909,659