Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 11/9/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 02 (kỳ họp chuyên đề); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở có liên quan.

Chủ tọa kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người dân và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Song, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. 
Trước khi vào Hội trường, các đại biểu tham dự kỳ họp và lực lượng phục vụ kỳ họp đều được test nhanh Covid-19 và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Giám đốc các Sở thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo và thuyết trình các dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết; Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh đã phát biểu giải trình làm rõ những ý kiến qua thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết gồm: bổ sung dự toán và bổ sung có mục tiêu năm 2021; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự; thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; thông qua dự kiến phương án kế hoạch đầu tư công năm 2022; quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh; quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và một số của Điều Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; trong quá trình tổ chức thực hiện cần tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp hoặc nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân, theo dõi và tham gia giám sát; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 369
  • Hôm nay: 4814
  • Trong tuần: 31,093
  • Tất cả: 2,741,223