Hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ họp, bầu cử, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh. 

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Trà Vinh 
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND tỉnh, thông qua 49 Nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền. Tích cực tham gia công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/5/2021, toàn tỉnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,97%, đã bầu được 06 đại biểu Quốc hội khóa XV, 3.056 đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng cơ cấu; trong đó cấp tỉnh 49 đại biểu, cấp huyện 287 đại biểu, cấp xã 2.720 đại biểu.
Tiến hành giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước trình kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa IX; xem xét các Nghị quyết của HĐND cấp huyện ban hành tại kỳ họp cuối năm 2020 và kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự kiến Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; ban hành Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng của nhiệm kỳ trước.

Ảnh: họp báo tuần của Thường trực HĐND tỉnh

Tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp thứ nhất, phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND tỉnh khóa X để xem xét về các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và kịp thời cho ý kiến 24 văn bản của UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; hội nghị trực tuyến toàn thể Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm; thăm tặng quà một số gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy tín, chùa Khmer, nhà thờ trên địa bàn tỉnh nhân dịp các ngày lễ - tết; thăm tặng quà các chốt kiểm dịch Covid-19 và hỗ trợ quà cho một số khu cách ly trên địa bàn tỉnh.
Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh; thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 9/9 huyện - thị xã - thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, phê duyệt Đề án về cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn và đội ngũ công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định; thông báo lịch tiếp công dân của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X trên các phương tiện thông tin đại chúng; cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số công việc sau: tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X; giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng của nhiệm kỳ trước; ban hành văn bản và theo dõi việc thực hiện khuyến nghị đối với Thường trực HĐND cấp huyện về kết quả xem xét các tài liệu của HĐND cấp huyện ban hành tại kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND tỉnh khóa X để xem xét về các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND tỉnh; tiếp tục lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo kế hoạch đề ra; thường xuyên phối hợp giữ mối liên hệ hoạt động với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố,…

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 1 146
  • Tất cả: 3083226