Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 8/2021
Ngày 31/8/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2021 theo hình thức họp trực tuyến để sơ kết tình hình công tác tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2021 và bàn một số nội dung có liên quan. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp gồm: ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8 ( họp trực tuyến) của
 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Kết quả, trong tháng 8, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp, quyết định triệu tập kỳ họp; xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và một số Điều của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X. 
Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; theo dõi việc gửi tài liệu kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thể Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm; các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và kịp thời cho ý kiến 09 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong các hoạt động thẩm tra, giám sát; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 tại huyện Tiểu Cần, huyện Càng Long; cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần, Càng Long thăm các chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện Tiểu Cần, Càng Long; thực hiện việc tiếp nhận đơn công dân; thông báo lịch tiếp công dân của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng; cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh,... 
Tháng 9/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc sau: tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X; chuẩn bị các nội dung giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) trên địa bàn tỉnh; tổ chức các cuộc họp, phiên họp thường kỳ để sơ kết công tác quý III, bàn chương trình công tác quý IV/2021, Chương trình công tác tháng 10/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và về các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân; tiếp tục lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện việc tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên phối hợp giữ mối liên hệ hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,…

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 18 685
  • Tất cả: 2982362