Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2021

Ngày 25/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để sơ kết tình hình công tác tháng 10, triển khai chương trình công tác tháng 11/2021 và bàn một số nội dung có liên quan. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự phiên họp gồm: ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh phiên họp 

Tháng 10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ban hành văn bản và theo dõi việc thực hiện khuyến nghị đối với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện về kết quả xem xét các tài liệu ban hành tại kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và kịp thời cho ý kiến 06 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với hình thức trực tuyến.
Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định; thăm, tặng quà các chùa và gia đình, các đại biểu nguyên lãnh đạo Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh là người dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2021 trên địa bàn tỉnh; cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh,...
Tháng 11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc sau: quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giám sát qua báo cáo và tổ chức họp với UBND tỉnh và các Sở, ngành tỉnh có liên quan để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét về các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lớp thứ hai); chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành việc tiếp xúc cử tri, thực hiện việc tiếp công dân theo kế hoạch đề ra; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,…

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 9,859
  • Tất cả: 1,908,541