Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp để xem xét kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020)
Ngày 28/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cuộc họp do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020), các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo giải trình rõ một số ý kiến được đánh giá trong dự thảo báo cáo và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp. 
Kết luận cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận một số ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở đánh giá những mặt làm được và tồn tại hạn chế của đơn vị, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt công tác trồng, phát triển, chăm sóc và bảo vệ rừng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng rừng để người dân thấy được tầm quan trọng của rừng trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện những công trình, dự án thật cần thiết, bức xúc; tập trung thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý, triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án; đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý những khó khăn vướng mắc; tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách, nguồn huy động xã hội hóa để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ kế hoạch đề ra; đồng thời sử dụng vốn hiệu quả, giải ngân vốn đúng tiến độ, quyết toán kịp thời. Có kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng, lấn chiếm diện tích rừng; xem xét rà soát, tham mưu để đề xuất thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân đã được giao nhưng chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích để giao cho các đối tượng khác; sắp xếp, đổi  mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ rừng theo chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. 
Qua đó, đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt công tác trồng, phát triển, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng nhằm đạt chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉ đạo thanh tra, kiểm toán việc triển khai thực hiện các dự án trồng và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020 đối với các dự án chưa thực hiện thanh tra, kiểm toán. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có khảo sát, đánh giá chặt chẽ tính khả thi và hiệu quả của dự án trước khi triển khai; kiên quyết thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân đã được giao nhưng sử dụng không hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích.

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 67
  • Hôm nay: 533
  • Trong tuần: 19 934
  • Tất cả: 2984908