Hoạt động quý III năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trong quý III năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt những công việc được đề ra trong chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 2 -  HĐND tỉnh khóa X 

Phối hợp với các Ban và Văn phòng tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X; qua đó đã ban hành 40 Nghị quyết (trong đó có 04 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội). Thẩm tra 02 báo cáo của UBND tỉnh và 04 dự thảo Nghị quyết trình tại 02 kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy trình luật định, về các nội dung như: tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh; Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2021 - 2022; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Thẩm tra, xem xét 02 Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X. Xem xét các Nghị quyết của HĐND huyện, thị xã, thành phố ban hành tại kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 lĩnh vực văn hóa - xã hội, qua xem xét có 04 Nghị quyết HĐND cấp huyện ban hành.
Tổ chức giám sát qua xem xét báo cáo của UBND thành phố Trà Vinh và UBND huyện Cầu Ngang về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao; báo cáo của UBND xã Mỹ Cẩm (huyện Càng Long), UBND xã Hùng Hòa (huyện Tiểu Cần), UBND huyện Càng Long, UBND huyện Tiểu Cần, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, có 37 kiến nghị đối với 09 đơn vị; các kiến nghị đang trong quá trình thực hiện.
Tham mưu, đề xuất đại biểu HĐND tỉnh tham gia thành viên Đoàn giám sát chuyên đề số 02 - HĐND tỉnh khóa X và xây dựng kế hoạch chi tiết, đề cương giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022. Phó Trưởng ban tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện chính sách người có công, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tại Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè và Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Quyết định số 700-QĐ/TU ngày 09/7/2021.
Trình Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tham dự phiên họp thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh

Lãnh đạo Ban cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh Covid-19  trên địa bàn huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần; thăm các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam - dioxin nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam 10/8; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND cấp huyện theo Công văn số 195/HĐND-VP ngày 20/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; dự các cuộc họp, phiên họp, hội nghị,... do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Quý IV năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tập trung thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp cuối năm 2021; xây dựng Chương trình giám sát của Ban năm 2022; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước theo Kế hoạch số 247/KH-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; theo dõi, rà soát việc thực hiện kiến nghị của Ban qua giám sát; lãnh đạo Ban tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; thực hiện công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các công việc thường xuyên khác theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 384
  • Trong tuần: 14 759
  • Tất cả: 3002479