Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh sơ kết công tác quý III/2021

Trong quý III/2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đạt kết quả như sau:

Lãnh đạo Ban Dân tộc tham dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh 
để chuẩn bị tổ chức kỳ họp cuối năm 2021

Tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Công văn về việc điều chỉnh Chương trình giám sát năm 2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát kết quả thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021; xem xét tài liệu kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực dân tộc. Trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tham dự họp Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 để thảo luận, đóng góp dự thảo kế hoạch chi tiết giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh do Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến. Tham dự các cuộc họp, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú. Các thành viên Ban đăng ký lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Kế hoạch công tác quý IV/2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; thẩm tra các báo cáo, của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2021, báo cáo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc; giám sát qua xem xét báo cáo về kết quả thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Trường trung học cơ sở Kim Sơn, Trường trung học phổ thông Tập Sơn, Trường trung học phổ thông Đôn Châu; tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ban hành Chương trình giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; tổ chức họp Ban tổng kết năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022; thực hiện việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch đề ra; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú,...

  Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 9,587
  • Tất cả: 1,908,269