Hoạt động quý III năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Quý III năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Trưởng Ban KT-NS trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X

Tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, thứ hai - HĐND tỉnh khóa X. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra 05 báo cáo của UBND tỉnh và 14 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 11 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. Trình Thường trực HĐND tỉnh quy trình phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách. Thành viên Ban báo cáo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND.
Tiến hành khảo sát công tác triển khai thực hiện một số dự án trồng, phát triển rừng tại địa bàn xã Đông Hải (huyện Duyên Hải), xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; khảo sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước chuyển từ năm trước sang năm sau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020 qua xem xét báo cáo của UBND huyện Cầu Kè và UBND huyện Trà Cú. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn khảo sát, Kế hoạch khảo sát và đề cương báo cáo khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản tại UBND xã Đức Mỹ, xã Bình Phú (huyện Càng Long), UBND xã Long Toàn, xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh.
Tham mưu Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020); tham gia cùng Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh (giám sát qua báo cáo). Giám sát việc ban hành 05 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; xem xét các Nghị quyết của HĐND cấp huyện ban hành tại kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh dự thảo báo cáo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020. 
  Quý IV năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương và tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2021 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra; báo cáo khảo sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước chuyển từ năm trước sang năm sau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020; Thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng của nhiệm kỳ trước theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc giám sát các chuyên đề theo kế hoạch đề ra,... và một số công việc thường xuyên khác.

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1947
  • Trong tuần: 19 085
  • Tất cả: 2980322